Wyszukiwarka:
Burmistrz Chełmka, informuję
titleName

Burmistrz Chełmka, informuję

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204  z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  29 listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną  w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 842/308 o pow. 0.1314 ha obręb Chełmek, położona w Chełmku przy ul. Krakowskiej 18, zabudowana halą widowiskowo-sportową.

            Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 09 lipca 2019 roku do dnia 30 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek,ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

            Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-00 lub 10 wew. 31 lub 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krakowska, Chełmek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Lipiec, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta Chełmek

ID Ogłoszenia:

11960