Wyszukiwarka:
Burmistrz Chełmka przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
titleName

Burmistrz Chełmka przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

I N F O R M A C J A

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dni21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204    z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym fragment nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr:

  1. 842/275 o pow. 12,00 m2 obręb Chełmek, położona w Chełmku przy ul. Krakowskiej 20/20,
  2. 1644/50 oraz 1644/49 o pow. 320 m2 obręb Chełmek, położona w Chełmku przy ul. Rzecznej.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 25 września 2019 roku do dnia 16 października 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-00 lub 10 wew. 31 lub 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego  w Chełmku.

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krakowska, Rzeczna-Chełmek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

24 Wrzesień, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta Chełmek

ID Ogłoszenia:

12739