Wyszukiwarka:
Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Kargowej
titleName

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Kargowej

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Kargowej

 

Lp. Nr działki Pow. w m² Nr KW Położenie Przeznaczenie Okres dzierżawy Wysokość rocznego czynszu netto Wadium Zasady aktualizacji opłat
1.  

1463

 

688 ZG2S/000
10914/9
Obręb 1 miasta Kargowa Ogródek działkowy 5 lat 7,00 zł 1,00 zł Czynsz dzierżawny ulegnie zmianie
w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Kargowej określającego wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów

 

Do wartości czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość znajduje się w zasobie mienia gminnego i nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

 

Przetarg odbędzie się dnia 5 listopada 2019 roku o godz. 10.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy: Gmina Kargowa, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa nr 65 9673 1020 0020 0200 0114 0014 najpóźniej do dnia 30 października 2019 roku. Datą wniesienia wadium jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Gminy Kargowa. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód tożsamości.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu za dzierżawę, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Gminy Kargowa.

Pozostałym uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wpłacone wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kargowej pokój nr 8 lub pod nr tel.
068 3525131 w. 8.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Kargowa, dnia 1 października 2019 r.

                                                                                  Z up. Burmistrza Kargowej

 

 

                                                                                                                                                         Marta Paron

                                                                                                                                                         Z-ca Burmistrza

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kargowa

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

01 Październik, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta Kargowa

ID Ogłoszenia:

12805