Wyszukiwarka:
Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę poniższych nieruchomości
titleName

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę poniższych nieruchomości

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę poniższych nieruchomości:

 

Lp. Nr działki Pow. w m² Nr KW Położenie Przeznaczenie Okres dzierżawy Wysokość rocznego czynszu netto Wadium Zasady aktualizacji opłat
1. 326 2900 ZG2S/00012413/1 Smolno Wielkie, gm. Kargowa Cele rolne 5 lat 29,00 zł 3,00 zł Czynsz dzierżawny ulegnie zmianie
w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Kargowej określającego wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów
2. 37/2 255 ZG2S/00028146/3 Wojnowo, gm. Kargowa Ogródek działkowy (działka zagospodarowana przez dotychczasowego dzierżawcę) 5 lat 26,00 zł 3,00 zł Czynsz dzierżawny ulegnie zmianie
w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Kargowej określającego wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów
3. 118/2 i 119 do wspólnego zagospoda-rowania Łącznie 2234 ZG2S/00023510/1

 

ZG2S/00012117/6

Karszyn, gm. Kargowa Ogródek działkowy (działki zagospodarowane przez dotychczasowego dzierżawcę) 5 lat 22,00 zł 3,00 zł Czynsz dzierżawny ulegnie zmianie
w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Kargowej określającego wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów

 

Do wartości czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości znajdują się w zasobie mienia gminnego i nie są obciążone żadnymi zobowiązaniami.

 

Przetarg odbędzie się dnia 5 listopada 2019 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy: Gmina Kargowa, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa nr 65 9673 1020 0020 0200 0114 0014 najpóźniej do dnia 30 października 2019 roku. Datą wniesienia wadium jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Gminy Kargowa. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód tożsamości.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu za dzierżawę, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Gminy Kargowa.

Pozostałym uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wpłacone wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu.

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kargowej pokój nr 8 lub pod nr tel. 068 3525131 w. 8.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Kargowa, dnia 1 października 2019 r.

                                                                                  Z up. Burmistrza Kargowej

 

 

                                                                                                                                                         Marta Paron

                                                                                                                                                         Z-ca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kargowa

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

01 Październik, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta Kargowa

ID Ogłoszenia:

12804