Wyszukiwarka:
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje
titleName

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że zatwierdził wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, obejmujący lokal użytkowy o pow. 20,75 m2, położony w budynku Dworca przy ul. Hajduka 10 w Cieszynie, (dz. nr 16/7, obr. 33, obj. księgą wieczystą nr BB1C/00098681/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie), z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową, wraz z fragmentem parkingu o pow. 12 m2 (jedno miejsce postojowe dla samochodu osobowego).

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu został wywieszony na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) na okres od dnia 14 maja 2019 r. do dnia 3 czerwca 2019 r.

II Z-ca Burmistrza Miasta

Przemysław Major

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Cieszyn

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

15 Maj, 2019

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Urząd Miejski w Cieszynie

ID Ogłoszenia:

11351