Wyszukiwarka:
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje o ustnym przetargu ograniczonym
titleName

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje o ustnym przetargu ograniczonym

NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONE  DO  ZBYCIA

           

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że  przeznaczono  do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych nieruchomość gruntową położoną w Cieszynie w rejonie ulicy Wrzosów, stanowiącą działkę nr  3/277 obr. 69 o pow. 113 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00054306/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

            Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie bip.um.cieszyn.pl oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń   Urzędu   Miejskiego   w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) na okres  od  3 czerwca  2019 r. do 17 czerwca 2019

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wrzosów, Cieszyn

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Cieszynie

ID Ogłoszenia:

11607