Wyszukiwarka:
Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 
titleName

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 

(zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204, 2348; z 2019r. poz. 270, 492, 801, 1309).

  1. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka
    Nr 2213/2 o pow. 3,8415ha, położona w miejscowości Skaryszew, przy ul. Twarogowej

Wartość nieruchomości: 1 130 000 zł

  1. Nieruchomość zlokalizowana w rejonie ulic Twarogowej i Dzierzkowskiej, położona bezpośrednio przy drodze o nawierzchni asfaltowej.
  2. Teren płaski, kształt nieruchomości zbliżony do prostokąta, o wymiarach ok. 74m szerokości x 500m głębokości.
  3. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Skaryszew, działka wskazana pod tereny mieszkaniowo usługowe oraz obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
  4. Przez działkę przechodzi sieć gazowa, istnieje możliwość uzbrojenia w wodę, energie elektryczną oraz sieć telefoniczną z działek sąsiadujących.
  5. Nieruchomość w położona w sąsiedztwie gruntów rolnych oraz terenów mieszkaniowych.
  6. KW nr RA1R/00026147/4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informuje się osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.(Dz.U. z 2018r. poz. 2204, 2348; z 2019r. poz. 270, 492, 801, 1309)., że przysługuje im prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich zakup za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego. Niniejsze oświadczenie o zamiarze skorzystania z powyższego prawa należy złożyć na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w Skaryszewie przy ul. J. Słowackiego 6 (pok. 2a), w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 6, na okres 21 dni, tj. 25.09.2019r. do 15.10.2019r. Szczegółowych informacji udziela Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie – pokój Nr 2a, tel. 48 610 30 89 wew. 116.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Twarogowa, Skaryszew

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

24 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Skaryszew

ID Ogłoszenia:

12745