Wyszukiwarka:
Burmistrz Miasta Kościerzyna, informuje
titleName

Burmistrz Miasta Kościerzyna, informuje

Burmistrz Miasta Kościerzyna

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

informuje 

że w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna przy ul. 3 Maja 9a, na tablicy ogłoszeń wywieszony został
na okres 21 dni wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę do 31.03.2022 r., składającej się z:

części działki ozn. nr geodez. 255/4, o pow. 668 m2, położonej w obrębie 07 miasta Kościerzyna, przy ulicy Wierzysko, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna,
na cele rekreacji i zieleni urządzonej
.

 

 

     Michał Majewski

  Burmistrz Miasta Kościerzyna

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wierzysko, Kościerzyna

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Wrzesień, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta Kościerzyna

ID Ogłoszenia:

12546