Wyszukiwarka:
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza publiczną ustną aukcję na najem wyznaczonych miejsc sprzedaży na parkingu zlokalizowanym przy cmentarzu
titleName

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza publiczną ustną aukcję na najem wyznaczonych miejsc sprzedaży na parkingu zlokalizowanym przy cmentarzu

Kościerzyna, dnia 25 września 2019 r.

WGN.6845.67.2019

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) w związku z art. 701 – 702 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) ogłasza publiczną ustną aukcję na najem wyznaczonych miejsc sprzedaży na parkingu zlokalizowanym przy cmentarzu na działce gruntu ozn. nr geodez 240/9, będącej własnością Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonej w obrębie 08 miasta Kościerzyna.

 

Położenie nieruchomości Nr geodez.
działki
Pow. w m2 wyznaczonych miejsc sprzedaży Okres umowy Wywoławcza wysokość opłaty za najem
w stosunku dziennym
Wysokość

wadium w zł

za każde miejsce sprzedaży

 

 

 

 

Kościerzyna

obręb 08

ulica Markubowo

 

 

 

 

 

 

240/9

 

 

 

A  12,5 m2

B  12,5 m2

C  12,5 m2

D  12,5 m2

E  12,5 m2

F  18,0 m2

G  18,0 m2

H  20,0 m2

I    40,0 m2

J   40,0 m2

K   40,0 m2

L   20,0 m2

 

 

 

 

 

30.10.2019 – 01.11.2019

 

 

 

 

 

9,00 zł za 1 m2

 

 

 

 

 

 

100,00 zł

 

 

Warunki aukcji:

 1. Wpłaty wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy dokonać (podając na dowodzie wpłaty oznaczenie literowe konkretnego miejsca sprzedaży) na konto nr 20 1160 2202 0000 0002 2393 1831 Urzędu Miasta, najpóźniej w dniu 4 października 2019 r.
 2. Uczestnik aukcji winien legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, jeśli powyższe czynności nie będą dokonywane osobiście przez zainteresowaną osobę fizyczną lub osobę upoważnioną do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
 3. Aukcja odbędzie się dniu 10 października 2019 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, I piętro sala obrad Rady Miasta.
 4. Wywoławcza wysokość opłaty za najem wynosi 9,00 zł netto za 1 m2 w stosunku dziennym.
 5. Minimalna kwota postąpienia wynosi 1,00 zł za 1 m2 terenu.
 6. Opłata oraz minimalna kwota postąpienia są kwotami netto (bez VAT). W trakcie aukcji jej uczestnicy podają kwoty netto. Opłata ustalona w trakcie aukcji będzie powiększona o podatek VAT 23%.
 7. Umowa zostanie zawarta w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia aukcji.
 8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra aukcję zostanie zaliczone na poczet opłaty. W przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Kościerzyna.
 9. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się bez odsetek w terminie 3 dni po zakończeniu aukcji.
 10. Najmujący miejsce na parkingu nie może oddawać tej powierzchni w użytkowanie innym podmiotom bez zgody wynajmującej.
 11. Burmistrz Miasta Kościerzyna zastrzega sobie prawo odwołania aukcji bez podania przyczyn, najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 12. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9a (pokój nr 54) lub telefonicznie pod nr 58 680 23 54 w godz. od 8:00 do 13:00.
 13. W sprawach nieuregulowanych w powyższych warunkach stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
  w szczególności art. 701 – 702.

 

 

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA KOSCIERZYNA

 

            

MICHAŁ MAJEWSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

KOSCIERZYNA

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

30 Wrzesień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Miasta Kościerzyna

ID Ogłoszenia:

12796