Wyszukiwarka:
Burmistrz Ostrowa Lubelskiego podaje do publicznej wiadomości
titleName

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego podaje do publicznej wiadomości

GN.6845.3.1.2019

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 05 marca 2019 r.

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

  

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

L. p. Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości Powierzchnia dzierżawionej nieruchomości

w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej  zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Cena czynszu rocznego z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat.

Zasady aktualizacji opłat

Informacja      

 o przeznaczeniu              w dzierżawę

1 Obręb: 0001 Ostrów Lubelski –  miasto

 

część działki nr: 525

ark. mapy – 3

KW: LU1A/00004887/9

jednostka rej. – G.77

 

0,0067

Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Lubelskiej w Ostrowie Lubelskim.

Klasa bonitacyjna:

RIVa – 0,0067 ha.

Wzdłuż działki przebiega kanał burzowy.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Lubelskiego nieruchomość usytuowana jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu A8MN oraz w terenach komunikacyjnych, drogi powiatowe główne

o symbolu KDP-G.

 

Nieruchomość przeznaczona

do dzierżawy na ogród przydomowy.

3 lata od podpisania umowy dzierżawy

50,00 zł + 23% podatek VAT

rocznie

W dwóch ratach: do 31 marca i  30 września każdego roku obowiązywania umowy. Waloryzacja raz w roku w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na 3 lata. 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni (od dnia 05.03.2019 r. do dnia 27.03.2019 r.).

Informacja: UM Ostrów Lubelski ul. Partyzantów 1 (pokój nr 3),  tel. 81 85 20 003 wew. 26.

 

 

Ostrów Lubelski, 05 marca 2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Lubelska, Ostrów Lubelski

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Marzec, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim

ID Ogłoszenia:

10747