Wyszukiwarka:
Burmistrz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości podlegajacych dzierżawie
titleName

Burmistrz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości podlegajacych dzierżawie

Załącznik
do decyzji Burmistrza MiG Bogatynia
Nr SA.0053.10.90.2019  z  dnia 30.09.2019 r.

 

 

WYKAZ

na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że została  wyznaczona do dzierżawy następująca nieruchomość:

 

 

 

 

l.p

 

położenie nieruchomości

oznaczenie geodezyjne  

nr KW

 

powierzchnia działki m2

 

przeznaczenie nieruchomości

 

forma przekazania

 

powierzchnia dzierżawy w m²

 

miesięczny czynsz łącznie z 23% VAT

 

forma zapłaty
i termin opłat

dz. nr AM obr.
 

1.

 

 

Bogatynia

 

8/11

 

1

 

Opolno Zdrój

 

JG1Z/00015713/0

 

19

 

grunt zabudowany garażem

 

dzierżawa na okres do 3  lat

 

15

 

110,70

czynsz płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca

 

 

Składanie wniosków na podstawie art. 35 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) upływa w terminie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.

                   

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bogatynia

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

02 Październik, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

ID Ogłoszenia:

12814