Wyszukiwarka:
Burmistrz Zawichostu informuję o wywieszeniu wykazu
titleName

Burmistrz Zawichostu informuję o wywieszeniu wykazu

BURMISTRZ  ZAWICHOSTU

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn.zm./

 

informuje

 

o wywieszeniu w dniach od 05.09.2019 r. do 19.09.2019 r.  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Zawichost wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Wykaz dotyczy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zawichost, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie. W/w nieruchomość położona jest w Zawichoście przy ul. Sportowej oznaczona w ewidencji gruntów numerem 112/1 o powierzchni całkowitej 0,2335 ha, dzierżawa dotyczyć będzie części działki o pow. 16,50 m² z przeznaczeniem na lokalizację garażu nietrwale związanego z gruntem.

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Sportowa, Zawichost

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Wrzesień, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Zawichost

ID Ogłoszenia:

12578