Wyszukiwarka:
Burmistrz Zbąszynka informuję ze przeznacza do użyczenia nieruchomość położoną w obrębie wsi Rogoziniec
titleName

Burmistrz Zbąszynka informuję ze przeznacza do użyczenia nieruchomość położoną w obrębie wsi Rogoziniec

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

p o d a j e  d o  p u b l i c z n e j  w i a d o m o ś c i

że,  przeznacza do  użyczenia  nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Zbąszynek,  położoną  w obrębie wsi Rogoziniec   oznaczoną w ewidencji gruntów  geodezyjnie numerem  działki  120/7  o pow.  2,0895ha  (strzelnica)  –  w ewidencji gruntów oznaczona symbolem klasoużytku Bz teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Wyszczególniona  działka przeznaczona  została do użyczenia  na czas nieoznaczony. Oddanie nieruchomości
w użyczenie  nastąpi stosownie do przepisów 13 ust.1 i  art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r
o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity:  Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późniejszymi  zmianami).

Nieruchomość  przewidziana do użyczenia położona w obrębie wsi Rogoziniec  w ewidencji gruntów oznaczona   geodezyjnie nr  działki

 120/7   o pow. 2,0895ha

Sąd Rejonowy w Świebodzinie  V Wydział Ksiąg Wieczystych dla wymienionej wyżej nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW nr  ZG1S/00057272/0. 

Dla obszaru na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie ma obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego – w ustaleniach nieobowiązującego planu  zagospodarowania przestrzennego opisana wyżej nieruchomość oznaczona jest symbolem    „3 US” – Strefa usługowa . Teren urządzeń sportowych. W oparciu
o ustalenia  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Zbąszynek, które przyjęte zostało uchwałą Nr XVII/77/2000 Rady Miejskiej w Zbąszynku w dniu 11.05.2000r.
z późniejszymi zmianami, działka wymieniona wyżej oznaczona jest symbolem „U11” obszar przestrzeni 
publicznej –usługi publiczne.

Oddanie nieruchomości w użyczenie  następuje na rzecz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Zbąszynku
z przeznaczeniem na realizację celów statutowych  stowarzyszenia.  Nieruchomości zostanie oddana na czas nieoznaczony w  bezpłatne  używanie  z dniem zawarcia  umowy użyczenia.

 Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonej do użyczenia  w drodze bezprzetargowej udziela Urząd Miejski w Zbąszynku,  biuro nr 14, tel. nr 068 3849140 wew. 37.

Wykaz podano do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych gminy oraz
zamieszczono na stronie internetowej gminy- www.bip.zbaszynek.pl – zakładka ogłoszenia. Ponadto wykaz  podano do publicznej wiadomości w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl.

Wykaz  podano do publicznej wiadomości w dniach od  03 października 2019r. do dnia 23 października 2019r.  

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbąszynek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Październik, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

12840