Wyszukiwarka:
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu
titleName

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 13 położony w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 37 wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu. Lokal mieszkalny nr 13 położony jest na IV piętrze budynku, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i korytarza o pow. użytkowej 47,00 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,20 m2.

Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie – centralne ogrzewanie. Budynek w którym znajduje się lokal mieszkalny położony na działce geodezyjnej
nr 186/2 o pow. 1101 m2, KW ZG1S/00055057/3, księga gruntowa ZG1S/00028574/5 /Świebodzin/.

Zgodnie z planem miejscowym ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w istniejącej strefie zabudowy mieszkaniowej.

F O R M A S P R Z E D A Ż Y

Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 47,00 m2 i przynależnej do lokalu piwnicy
o pow. 4,20 m2 oraz udziału: w budynku, działce gruntu i innych urządzeniach stanowiących współwłasność w 46/1000 części wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu.

C E N A S P R Z E D A Ż Y

90 240,00 zł

w tym: wartość lokalu mieszkalnego 88 316,00 zł,

wartość udziału w działce gruntu 1 924,00 zł

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 15 % ceny nabycia i płatna jest przy zakupie lokalu, przed zawarciem aktu notarialnego. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ustala się w wysokości 1 % ceny i płatne są corocznie do dnia 31 marca każdego roku. Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu w okresach nie krótszych niż rok. Ustalanie opłat następuje odrębnym postępowaniem administracyjnym.

Należność z tytułu wykupu lokalu należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Oprócz wylicytowanej kwoty nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży i koszty sporządzenia aktu notarialnego. Wysokość kosztów zostanie podana w ogłoszeniu o przetargu.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm./ podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych

przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w

niniejszym wykazie,

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności

tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Wykaz wywieszono: 2018-11-27

Wykaz zdjęto dnia _____________________________

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbąszynek

GPS:

52.242709663057, 15.816657425518

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

10002