Wyszukiwarka:
Burmistrz    Zbąszynka podaje się do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania   w najem w trybie bezprzetargowym
titleName

Burmistrz    Zbąszynka podaje się do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania   w najem w trybie bezprzetargowym

Burmistrz    Zbąszynka

podaje się do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania   w najem w trybie bezprzetargowym

dwóch sal lekcyjnych na prowadzenie niepublicznego przedszkola

Przeznacza się do oddania w najem na czas nieoznaczony dwie sale  lekcyjne – sala nr 23 i nr 24 położone w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. II Armii Wojska Polskiego w Zbąszynku przy ul. Sportowej 1, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności niepublicznego przedszkola.

Czynsz najmu wynosi 10,00 zł + podatek VAT za jeden oddział przedszkolny miesięcznie.  Oprócz czynszu najemca płaci za dostarczanie energii elektrycznej, cieplnej, za dostarczanie wody i odprowadzanie nieczystości ciekłych i stałych.

Czynsz jest płatny z góry do dnia 15 każdego miesiąca.

Zmiany wysokości czynszu mogą następować aneksami do umowy.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

Zgodnie   z  art.   35   ustawy   z  dnia  21   sierpnia  1997 r.  o  gospodarce        nieruchomościami  (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje się do publicznej   wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości    mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu   nieruchomości   do  oddania   w  najem    zgłosić   ten   fakt   w   formie   pisemnej   do   Urzędu    Miejskiego   w   Zbąszynku.

Pierwszeństwo   w  nabyciu   nieruchomości   przysługuje   osobie   fizycznej  lub  prawnej,  która   spełnia    jeden   z  niżej   wymienionych   warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w  ustawy lub

    odrębnych przepisów,  jeżeli   złoży   wniosek   o  nabycie  przed upływem   terminu  

    określonego  w  niniejszym  wykazie,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa

    własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia  1990 r. albo jego  spadkobiercą.

Wykaz  wywieszono  dnia  09 października  2019 r. 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbąszynek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Październik, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

12864