Wyszukiwarka:
Burmistrz Zbąszynka podaje się do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy
titleName

Burmistrz Zbąszynka podaje się do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy

Burmistrz Zbąszynka 

podaje się do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania   w użyczenie w trybie bezprzetargowym

lokal użytkowy

                  Przeznacza się do oddania w użyczenie, w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy o pow. 43,83 m² położony w budynku nr 1 przy
ul. Długiej w Zbąszynku, na działce geodezyjnej nr 230/56 o pow. 0,3381 ha,
KW ZG1S/00028573/8 z przeznaczeniem na świadczenie usług z zakresu zespołu ratownictwa medycznego.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości
do oddania w najem zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej,  która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu

    określonego w niniejszym wykazie,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Długa, Zbąszynek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

23 Grudzień, 2020

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

18133