Wyszukiwarka:
Burmistrz Zbąszynka przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy
titleName

Burmistrz Zbąszynka przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy

BURMISTRZ  ZBĄSZYNKA

przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy

 

Lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się w klatce schodowej nr 19 w budynku przy ul. Bydgoskiej nr 17, 18, 19 w Zbąszynku. Lokal mieszkalny będący przedmiotem sprzedaży znajduje się w budynku wielolokalowym. Budynek znajduje się na działce geodezyjnej
nr 597 o pow. 638 m2,  KW ZG1S/00028469/6 /Świebodzin/.

Zgodnie z planem miejscowym ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

 

F O R M A    S P R Z E D A Ż Y 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 88,78 m2 i udziału w działce gruntu wynoszącym 95/1000 części.

C E N A     L O K A L U     M I E S Z K A L N E G O

160 425,00,00   zł

w tym wartość udziału w gruncie  3 637,00 zł

.

Nabywca  ponosi  koszty przygotowania dokumentacji.

Należność   z  tytułu  wykupu   lokalu  należy  wpłacić  najpóźniej   do   dnia  zawarcia   aktu   notarialnego.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.  2018 r., poz. 121 z późn. zm./ podaje   się  do  publicznej  wiadomości,  że  osoby  którym   przysługuje   pierwszeństwo  w  nabyciu   nieruchomości    mogą   w  terminie   6  tygodni,  licząc   od   dnia  wywieszenia   wykazu   o   przeznaczeniu   nieruchomości   do   sprzedaży    zgłosić   ten   fakt   w   formie   pisemnej    do   Urzędu    Miejskiego   w   Zbąszynku.

Pierwszeństwo   w  nabyciu   nieruchomości   przysługuje   osobie   fizycznej   lub   prawnej,  która   spełnia    jeden   z  niżej   wymienionych   warunków:

1/ przysługuje   jej  roszczenie  o  nabycie  nieruchomości  z  mocy   w/w  ustawy  lub odrębnych  przepisów,  jeżeli   złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu  określonego   w   niniejszym    wykazie,

2/ jest   poprzednim   właścicielem   zbywanej   nieruchomości  pozbawionym   prawa własności   tej   nieruchomości  przed   dniem  5  grudnia  1990 r. albo  jego   spadkobiercą.

 

 

Wykaz  wywieszono  dnia 12 sierpnia 2019  r.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bydgoska, Zbąszynek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

12 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

12351