Wyszukiwarka:
Burmistrz Zbąszynka przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 1 położony na I kondygnacji w budynku przy ul. Wojska Polskiego
titleName

Burmistrz Zbąszynka przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 1 położony na I kondygnacji w budynku przy ul. Wojska Polskiego

BURMISTRZ ZBĄSZYNKA

przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy

 

Lokal mieszkalny nr 1 położony na I kondygnacji w budynku przy ul. Wojska Polskiego
nr 46 w Zbąszynku. Lokal mieszkalny będący przedmiotem sprzedaży znajduje się w budynku wielolokalowym o trzech kondygnacjach. Budynek znajduje się na działce geodezyjnej
nr 508 o pow. 149 m2,  KW ZG1S/00028217/5 /Świebodzin/.

W ustaleniach nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek nieruchomość znajduje się w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

 

 F O R M A    S P R Z E D A Ż Y

 Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 48,96 m2 i udziału w działce gruntu wynoszącym 21/100 części.

 C E N A     L O K A L U     M I E S Z K A L N E G O

 83 477,00 zł

w tym wartość udziału w gruncie  1 877,00 zł

 

Należność z tytułu wykupu lokalu należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm. / podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

 

Wykaz wywieszono 11 października 2021 r.

Wykaz zdjęto 22 listopada 2021 r.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbąszynek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

11 Październik, 2021

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

21639