Wyszukiwarka:
Burmistrz Zbąszynka przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze w budynku przy ul. Gdańskiej nr 13 w Zbąszynku  
titleName

Burmistrz Zbąszynka przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze w budynku przy ul. Gdańskiej nr 13 w Zbąszynku  

BURMISTRZ  ZBĄSZYNKA

przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy

 

Lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze w budynku przy ul. Gdańskiej nr 13 w Zbąszynku. Lokal mieszkalny będący przedmiotem sprzedaży znajduje się w budynku wielolokalowym, budynek o dwóch kondygnacjach. Budynek znajduje się na działce geodezyjnej nr 59/5 o pow. 246 m2,  KW ZG1S/00028259/1 /Świebodzin/.

Zgodnie z planem miejscowym ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

 

 F O R M A    S P R Z E D A Ż Y

 Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 91,86 m2 i udziału w działce gruntu wynoszącym 212/1 000 części. Do lokalu przynależą trzy piwnice o pow. 16,77 m2, 16,36 m2 i 13,95 m2.

 C E N A     L O K A L U     M I E S Z K A L N E G O

 187 313,00 zł   w tym wartość udziału w gruncie  3 129,00 zł

 Należność   z  tytułu  wykupu   lokalu  należy  wpłacić  najpóźniej   do   dnia  zawarcia   aktu   notarialnego.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. / podaje   się  do  publicznej  wiadomości,  że  osoby  którym   przysługuje   pierwszeństwo  w  nabyciu   nieruchomości    mogą   w  terminie   6  tygodni,  licząc   od   dnia  wywieszenia   wykazu   o   przeznaczeniu   nieruchomości   do   sprzedaży    zgłosić   ten   fakt   w   formie   pisemnej    do   Urzędu    Miejskiego   w   Zbąszynku.

Pierwszeństwo   w  nabyciu   nieruchomości   przysługuje   osobie   fizycznej   lub   prawnej,  która   spełnia    jeden   z  niżej   wymienionych   warunków:

1/ przysługuje   jej  roszczenie  o  nabycie  nieruchomości  z  mocy   w/w  ustawy  lub odrębnych  przepisów,  jeżeli   złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu  

    określonego   w   niniejszym    wykazie,

2/ jest   poprzednim   właścicielem   zbywanej   nieruchomości  pozbawionym   prawa własności   tej   nieruchomości  przed   dniem  5  grudnia  1990 r. albo  jego   spadkobiercą.

Wykaz wywieszono 12 stycznia 2021 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Gdańska, Zbąszynek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

12 Styczeń, 2021

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

18296