Wyszukiwarka:
Burmistrza Ostrowa Lubelskiego -wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
titleName

Burmistrza Ostrowa Lubelskiego -wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu nieruchomości

   

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na okres roku oznaczonej ewidencyjnie w obrębie 0002 Jamy numerem 769 o pow. 1,9 ha położonej w miejscowości Jamy, gm. Ostrów Lubelski, z przeznaczeniem na cele rolnicze.  

            Wykaz wywieszono na okres 21 dni, tj. w terminie od 04.06.2019 r. do 26.06.2019 r. Informacja: UM Ostrów Lubelski ul. Partyzantów 1 (pokój nr 1),  tel. 81 8520003 wew. 26.

Zał.wykaz

 

 

 

GN.6845.5.1.2019                                                                                                                                                                                  Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/19

                                    Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 04 czerwca 2019 r.

                                        w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej

                               stanowiącej własność gminy Ostrów Lubelski

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 04 czerwca 2019 r.

  

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

  

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

L. p. Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości Pow.  nieruchomości

w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej  zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat  z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja                 o przeznaczeniu

 w dzierżawę

1 LU1A/00042850/9

Działka nr: 769

 

Obręb: 0002 Jamy

Jednostka ewidencyjna: 060810_5 Ostrów Lubelski

Powiat: lubartowski

Województwo: lubelskie

  

Jednostka rej.: G.88

Ark. mapy: 1

1,9000 ha

Nieruchomość niezabudowana.

Klasa bonitacyjna:

N – 0,14 ha

RV – 0,45 ha

RVI – 0,43 ha

RVI – 0,88 ha

Przedmiotowa działka usytuowana jest w terenach dla których Gmina Ostrów Lubelski nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ostrów Lubelski  działka usytuowana jest w terenach rekreacji i usług w zakresie obsługi ruchu turystycznego o symbolu J10UT.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele rolnicze.

1 rok od podpisania umowy dzierżawy

3,80 dt żyta

rocznie

 

 

 

 

W dwóch ratach:

I rata do 31 marca

II rata do 30 września

każdego roku obowiązywania umowy.

 

Czynsz za I półrocze 2019 r. zostanie ustalony proporcjonalnie do okresu dzierżawy, płatny w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

Stawka czynszu będzie waloryzowana raz w roku w oparciu o cenę 1 dt żyta przyjętą do ustalenia podatku rolnego danego roku.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na okres do 1 roku. na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni (od dnia 04 czerwca 2019 r. do dnia 26 czerwca 2019 r.)

Informacja: UM Ostrów Lubelski ul. Partyzantów 1 (pokój nr 1),  tel. 81 85 20 003 wew. 26.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ostrów ubelski

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Czerwiec, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim

ID Ogłoszenia:

11619