Wyszukiwarka:
Dąbrowa Bolesławiecka
titleName

Dąbrowa Bolesławiecka

 

 

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz.U.2018 r. poz. 2204)
podaje się do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną na sprzedaż:

 

 

 

L.p.

 

 

 

Położenie

(obręb)

 

 

 

Nr działki

 

 

 

 

Pow. z ewidencji gruntów
(ha)

 

 

 

 

 

Nr

KW

 

 

 

 

 

Zabudowa

(opis)

 

 

 

Przeznaczenie w planie

zagospodarowania

przestrzennego gminy

 

 

 

Cena

(w zł)

Termin do złożenia

wniosku przez

osoby, którym

przysługuje

pierwszeństwo

w nabyciu

nieruchomości

na podstawie

art. 34 ust. 1

pkt. 1 i pkt. 2

 ustawy

 

 

 

Uwagi :

 


1.

 


Dąbrowa Bolesławiecka

 

 


254/7

 

 

0,8802

 

JG1B/00017806/2

 

 

Działka
niezabudowana

 

Działki nr 254/7, 254/17, 254/18:

– teren zabudowy usługowej  (symbol planu 8U);

– w strefie obserwacji archeologicznej;

 

Działki nr 254/20, 254/22, 254/23:

– teren zabudowy produkcyjno – usługowej  (symbol planu 1PU);

– w strefie obserwacji archeologicznej;

 

Działka nr 254/21:

– teren zabudowy produkcyjno – usługowej  (symbol planu 1PU);

– w części na poszerzenie drogi klasy dojazdowej (symbol planu 2KDL);

– w strefie obserwacji archeologicznej

 

 


1.700.000,00
+ 23 % VAT

 

 

30 maja 2019 r.

 

Sprzedaż

w drodze

przetargu

nieograniczonego

 

254/17

1,2126
254/18

1,3409
254/20

1,2215
254/21

1,5246
254/22

1,1325
254/23 0,9529

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Dąbrowa Bolesławiecka

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

23 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bolesławiec

ID Ogłoszenia:

11178