Wyszukiwarka:
Dębieńsko i Czuchów
titleName

Dębieńsko i Czuchów

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA- LESZCZYNY

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

z dnia 21 sierpnia 1997 r.

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczynyul. Parkowa 9 w okresie od 09.11.2020 r. do 30.11.2020 r. wywieszono do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących w zasobie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonych w obrębie Dębieńsko i Czuchów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Wykaz ten został również zamieszczony na stronach internetowych Urzędu: www.bip.czerwionka-leszczyny.pl oraz www.czerwionka-leszczyny.pl.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Czerwionka Leszczyny

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Listopad, 2020

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

ID Ogłoszenia:

17697