Wyszukiwarka:
Decyzja kończąca w sprawie postępowania administracyjnego
titleName

Decyzja kończąca w sprawie postępowania administracyjnego

OGŁOSZENIE nr 93/2019

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 3 października 2019 r. 

 

         w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

 zawiadamiam 

o wydaniu decyzji z dnia 3.10.2019 r. znak: GKB-I.6733.7.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na działkach nr: 7004, 7010, 52/3, 52/4, 59, 67/3, 90, 91, 94/4, 95/1 i 158 – obręb Ciche oraz na działkach nr: 7005/1 i 7011 – obręb Koń, położonych w miejscowości Ładnówko, gmina Zbiczno 

         W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z w/w decyzją w siedzibie Urzędu Gminy
w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 7.15 do 15.00.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ładnówko, Zbiczno

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Październik, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

12836