Wyszukiwarka:
Domachowo

Wójt Gminy Trąbki Wielkie na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2018 roku  poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  wyciąg z Zarządzenia Nr 62 z dnia 10.07.2019 r, o przeznaczeniu do  sprzedaży  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  poniższych nieruchomości  wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych w Domachowie obręb geodezyjny Warcz

Nr działki Pow.   w m2 Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie Położenie  wywoławcza cena netto w zł
360/2 1570 działki nieogrodzone, niezabudowane,  uzbrojone  w złącza kablowe energetyczne i główną sieć wodociągową. Teren nieskażony porośnięty trawami, częściowo porośnięty roślinnością krzaczastą oraz drzewami. Działki położone są w okolicy drogi powiatowej i lasu. 01MN – teren zabudowy mieszkaniowej jedenorodzinnej wolnostojącej Domachowo 54.800,00
360/4 1048 Domachowo 41.500,00
360/6 1248 Domachowo 48.900,00
358/16 1030 Domachowo 42.400,00
358/27 1112 Domachowo 43.800,00
358/28 1004 Domachowo 39.900,00
358/30 1310 Domachowo 51.800,00
358/31 1551 Domachowo 53.800,00
358/34 1306 Domachowo 55.700,00
358/35 1187 Domachowo 51.100,00
358/36 1708 Domachowo 65.800,00
358/37 1009 Domachowo 43.800,00
358/38 1245 Domachowo 53.800,00
358/49 1000 Domachowo 39.800,00
358/51 1248 Domachowo 48.800,00
358/52 1064 Domachowo 41.800,00

 

Nieruchomości wolne są od ciężarów i obciążeń. Księgę  wieczystą GD1G/00085787/2 prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Trąbki Wielkie na okres 21 dni w okresie od 10.07.2019 r do 31.07.2019 r.,  oraz w infopublikatorze.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w biuletynie informacji publicznej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (t.j.  Dz.U. z 2018 roku  poz. 2204 ze zm.) mogą składa wnioski do dnia 21.08.2019 r.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Trąbki Wielkie

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Trąbki Wielkie

ID Ogłoszenia:

11967