Wyszukiwarka:
Domachowo

Wójt Gminy Trąbki Wielkie na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2018 roku  poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  wyciąg z Zarządzenia Nr 61 z dnia 10.07.2019 r, o przeznaczeniu do  sprzedaży  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  poniższych nieruchomości  wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych w Domachowie obręb geodezyjny Warcz

Nr działki Pow.   w m2 Opis nieruchomości Przeznaczenie w mpzp Położenie  wywoławcza cena netto w zł
358/40 1095 działki nieogrodzone, niezabudowane,  uzbrojone  w złącza kablowe energetyczne i główną sieć wodociągową. Teren nieskażony porośnięty trawami, częściowo porośnięty roślinnością krzaczastą oraz drzewami. Działki położone są w okolicy drogi powiatowej i lasu. 01MN – teren zabudowy mieszkaniowej jedenorodzinnej wolnostojącej Domachowo 43.300,00
358/42 1152 Domachowo 45.600,00
358/43 1033 Domachowo 40.900,00
358/44 1204 Domachowo 47.700,00
358/45 1140 Domachowo 45.200,00
358/46 1051 Domachowo 41.700,00
358/47 1012 Domachowo 43.800,00
358/53 1083 Domachowo 42.800,00
358/54 1066 Domachowo 42.300,00
358/55 1036 Domachowo 41.100,00
358/56 1023 Domachowo 40.600,00
358/57 1007 Domachowo 39.800,00
358/60 1097 Domachowo 42.800,00

 

Nieruchomości wolne są od ciężarów i obciążeń. Księgę  wieczystą GD1G/00085787/2 prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Trąbki Wielkie na okres 21 dni w okresie od 10.07.2019 r do 31.07.2019 r.,  oraz w infopublikatorze.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w biuletynie informacji publicznej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (t.j.  Dz.U. z 2018 roku  poz. 2204 ze zm.) mogą składa wnioski do dnia 21.08.2019 r.

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Trąbki Wielkie

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Trąbki Wielkie

ID Ogłoszenia:

11966