Wyszukiwarka:
DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
titleName

DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC

OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Przedmiot sprzedaży
i położenie nieruchomości

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego położonego
w Trzebieniu przy ul. Leśnej 17 m. 14

Oznaczenie nieruchomości
EGiB

Dz. nr 103/26 obręb Trzebień o pow. 0,3253 ha

działka wpisana do KW JG1B/00016178/3, stanowiąca własność Spółdzielni Mieszankowej „Trzebień”

Pow. nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży

Powierzchnia użytkowa 26,60 m2

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Tereny zabudowy wielorodzinnej – istniejące (symbol planu MW)

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – istniejące
(symbol planu MW)

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego


Opis nieruchomości

Lokal mieszkalny nr 14 zlokalizowany jest w środkowej klatce pięciokondygnacyjnego, podpiwniczonego bloku mieszkalnego.
Lokal położony jest na V kondygnacji, tj. na IV piętrze bloku mieszkalnym. Jest to mieszkanie środkowe, jednostronne.
W skład powierzchni użytkowej wchodzą:
pokój 16,70 m2, kuchnia 5,00 m2, łazienka z wc 2,80 m2 i przedpokój 2,10 m2.

Lokal mieszkalny nie ma założonej księgi wieczystej.

Forma oddania nieruchomości

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Cena wywoławcza

50.000,00 zł

Wadium


5.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r.

o godz. 11.30 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu

ul. Teatralna 1a (pok. nr 17)

Na sprzedaż nieruchomości odbył się pierwszy przetarg w dniu 13 maja 2020 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział Bolesławiec nr konta 92 8392 0004 2600 2017 2000 0040 w terminie do 15 czerwca 2020 r.
(za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy).
Dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy pok. nr 7 tel. 75732 32 21 do 23 wew. 116

Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym
do zawarcia umowy przez organizatora przetargu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

WÓJT

/-/
mgr Andrzej Dutkowski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bolesławiec

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bolesławiec

ID Ogłoszenia:

15179