Wyszukiwarka:
Działka nr 68/22
titleName

Działka nr 68/22

NA SPRZEDAŻ DZIAŁKA POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI ZBICZNO

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
                                   WÓJT GMINY ZBICZNO OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno

 

1.Oznaczenie nieruchomości: działka nr 68/22 o pow. 0,1902 ha położona w miejscowości Zbiczno, obręb Zbiczno, gmina Zbiczno, powiat brodnicki, woj. kujawsko -pomorskie, KW Nr  TO1B/00021110/0

  1. 2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty klasy RIVa-0,1021 ha, RIVb-0,0881 ha, położona w sąsiedztwie zabudowy wielofunkcyjnej: zabudowy usługowo- mieszkalnej, zagrodowej i obszarów rolnych. Jest możliwość podłączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej. Odprowadzenie ścieków bytowych do przydomowej oczyszczalni lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Istnieje możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej po wcześniejszej przebudowie sieci kanalizacyjnej usytuowanej na działce sąsiedniej ozn. nr 68/23. Przebudowa sieci kanalizacyjnej jest możliwa tylko w przypadku sprzedaży działek nr 68/22 i 68/23 oraz wspólnej chęci jej realizacji przez właścicieli działek nr 68/22, 68/23, 68/14 oraz Gminy Zbiczno. Koszt realizacji przebudowy sieci do równego podziału pomiędzy właścicieli działek ozn. nr 68/22, 68/23, 68/14 oraz Gminy Zbiczno. Dojazd do nieruchomości drogą gminną.
  2. Cena wywoławcza: 48.831,00 zł

4.W dziale III KW wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: służebność drogowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 335/2 do działki nr 335/1 na rzecz każdorazowych właścicieli działki 335/1 o pow. 0,0996 ha i służebność drogowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 335/5 na rzecz każdorazowych właścicieli działki 335/3 i 336/1, przedmiotowe obciążenia  nie są wykonywane przez sprzedawaną działkę.

5.Termin i miejsce  przetargu : 1.10.2019r.  godz. 9.00, Urząd Gminy w Zbicznie- sala posiedzeń II piętro

  1. 6. Wysokość wadium: 4.883,10 zł wpłata wadium do dnia 24.09.2019r.

7.Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Pełna treść ogłoszenia o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zamieszczona jest na stronach internetowych www.bip.zbiczno.pl, www.zbiczno.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy Zbiczno. Szczegółowych  informacji  na temat przedmiotu przetargu oraz warunków udziału można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie  pok. Nr 9– Referat  Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, tel. 56-49-393-23 w godz. 7.15 do 15.00.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbiczno

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

12511