Wyszukiwarka:
Działka nr 755/33 33
titleName

Działka nr 755/33 33

Nasz znak: SGG.6840.1.6.2019 Oświęcim, dn. 12.11.2020r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Powiatu Oświęcimskiego przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym – zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r, poz. 65 z późn.zm.)

 

1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka
nr 755/33
33 o powierzchni 0,2343 ha (obręb Jawiszowice jednostka ewidencyjna Brzeszcze obszar wiejski) zabudowana budynkiem byłej szkoły wraz z salą gimnastyczną, dla której prowadzona jest przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu księga wieczysta nr KR1E/00014851/5
2. powierzchnia nieruchomości: sala gimnastyczna, sanitariaty oraz kotłownia o łącznej powierzchni 434 m2 oraz dojście do budynku o powierzchni 65 m2.
3. opis nieruchomości: Działka nr 755/33 o powierzchni 0,2343 ha zabudowana budynkiem szkolnym wraz z salą gimnastyczną jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki stalowej na słupkach stalowych, wschodnia część utwardzona nawierzchnią z trylinki, użytkowana jako parking. Budynek szkolny to obiekt z lat 70-tych XX wieku składa się z dwóch części – trzy kondygnacyjnego budynku szkoły oraz przylegającego do niego od strony zachodniej parterowego budynku sali gimnastycznej. Pierwotnie budynek pełnił funkcję biurowo – socjalną, natomiast budynek sali gimnastycznej (zaadoptowany pod koniec lat 90-tych XX wieku) stanowił halę produkcyjną dawnego POM-u. Budynek sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym to obiekt jednokondygnacyjny, o konstrukcji murowanej, stropodach z płyt korytkowych na dźwigarach stalowych pokrytych papą. Powierzchnia użytkowa szkoły
870 m
2, kubatura szkoły 2610 m3, powierzchnia użytkowa sali gimnastycznej 594 m2, kubatura sali gimnastycznej 2661,21 m3. Nieruchomość położona jest w Jawiszowicach
w okolicy ulicy Mickiewicza. Najbliższe otoczenie to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dalej wielorodzinna, obiekty handlowo – usługowe, kościół, szkoła, remiza. Nieruchomość uzbrojona w następujące media: woda, prąd, gaz, kanalizacja. Dojazd do nieruchomości odbywa się po działkach nr 755/76 i nr 755/49 objętych księgą wieczystą
nr KR1E/00065810/8. Współwłaścicielami drogi są m.in. Dzierżawca i Wydzierżawiający.

Ograniczenia wynikające z działu III księgi wieczystej nr KR1E/00014851/5:

Nieodpłatna służebność drogi wyrażająca się prawem przejazdu i przechodu istniejącymi drogami po działkach nr 755/36, 755/48 na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy działek nr 755/45, 755/5, 755/6, 755/7, 755/8, 755/9, 755/10, 755/11, 755/12, 755/13, 755/14, 755/15, 755/16, 755/17, 755/18, 755/19, 755/20, 755/21, 755/22, 755/23, 755/24, 755/25, 755/26, 755/27, 755/28, 755/29, 755/30 – objętych KR1E/00043138/3; działki nr 755/53 – objętej KR1E/00045152/1; działek nr 755/51, 755/52 – objętych KR1E/00043978/3; działki nr 755/50 – objętej KR1E/00043685/2; działki nr 755/43 – objętej KR1E/00043977/6; działki nr 755/61 – objętej KR1E/00043979/0, działek nr 755/60, 755/54, 755/59 objętych KR1E/00044537/7; działki nr 755/58 – objętej KR1E/00044536/0; działki nr 755/56 – objętej KR1E/00044538/4; działki nr 755/57 – objętej KR1E/00044674/9; działek nr 755/44, 755/47 – objętych KR1E/00045565/9; działek nr 755/55, 755/65 – objętych KR1E/00045639/9

4. przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze działka nr 755/33 położona jest
w obszarze usługowo – przemysłowym, oznaczone symbolem J.43.UP.

Nieruchomość będzie wydzierżawiona na cele magazynowe związane z prowadzoną przez Dzierżawcę działalnością gospodarczą

5. termin zagospodarowania nieruchomości: dzierżawa na czas określony do dnia 09.12.2021r.
6. cena nieruchomości: nie dotyczy
7. wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
8. wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: 4 806,00 zł netto / miesiąc
9. terminy wnoszenia opłat: czynsz dzierżawny płatny jest do dnia 20 każdego miesiąca z góry za dany miesiąc, przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego, w całym okresie dzierżawy Dzierżawca będzie uiszczać opłaty z tytułu dostawy energii elektrycznej wg wystawianych przez Wydzierżawiającego refaktur płatnych w terminie 14 dni od daty doręczenia.
10. zasady aktualizacji opłat: Kwota czynszu dzierżawnego podlegać będzie corocznej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
11. informacja o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: do dzierżawy na czas określony w trybie bezprzetargowym
12. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2: nie dotyczy

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 16 listopada 2020r do dnia 7 grudnia 2020r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10 (parter tablica ogłoszeń nr 7), oraz na stronie internetowej www.powiat.oswiecim.pl , strony BIP w zakładce ogłoszenia o nieruchomościach / wykazy nieruchomości, a ponadto informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarce Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu , parter, pokój nr 23, poniedziałek, środa, czwartek : 7:30-15:30, wtorek: 7:30-17:00, piątek: 7:30–14:00 lub telefonicznie pod numerem 33 844 97 48.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Oświęcim

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

16 Listopad, 2020

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Oświęcimi

ID Ogłoszenia:

17771