Wyszukiwarka:
Działki do zbycia
titleName

Działki do zbycia

Prezydent Miasta Inowrocławia

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)

podaje

do publicznej wiadomości

informację

o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

1.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: następujące działki o łącznej powierzchni 0,4011 ha:

1) nr 2/58 o pow. 0,1691 ha (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy);

2) nr 2/59 o pow. 0,2320 ha (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy);

oznaczone geodezyjnie na arkuszu mapy 38 (obręb 2), stanowiące własność Miasta Inowrocławia, położone w Inowrocławiu przy ul. Pakoskiej (faktycznie przy ul. Kruczej), zapisane w księdze wieczystej nr BY1I/00041618/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia www.inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Inowrocławia www.bip.inowroclaw.pl: od 19 maja do 8 czerwca 2020 r.

  1. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerami: 52 35 55 212 oraz 52 35 55 230 i 52 35 55 430 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz w Biurze Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Inowrocław

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Inowrocław

ID Ogłoszenia:

15200