Wyszukiwarka:
Dzierżawa

Wójt Gminy Trąbki Wielkie na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wyciąg z Zarządzenia Nr 64 z dnia 10.07.2019 r, o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym poniższych nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie Gminy Trąbki Wielkie.

Nr działki Pow. w ha położenie Cel dzierżawy/wynajem Czynsz miesięczny Okres dzierżawy

cz 135/61

0.0280

Trąbki Wielkie

rekreacyjne

33,00zł

3 lata

135/35

0,0245

Trąbki Wielkie

rekreacyjne

328,00zł

3lata

187

0.0153

Gołębiewo Wielkie

garaż i skład opału

280,00zł

3 lata

cz 192

0.0025

Mierzeszyn

handlowe

65,00zł

3lata

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Trąbki Wielkie na okres 21 dni w okresie od 10.07.2019 r do 31.07.2019 r., oraz w infopublikatorze.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w biuletynie informacji publicznej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) mogą składa wnioski do dnia 21.08.2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Trąbki Wielkie

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Lipiec, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Trąbki Wielkie

ID Ogłoszenia:

11969