Wyszukiwarka:
Dzierżawa na okres 3 lat, Bogatynia ulica Pocztowa
titleName

Dzierżawa na okres 3 lat, Bogatynia ulica Pocztowa

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 29.05.2019 r.                                                                            Załącznik
                                                                                                                                                                     do decyzji Burmistrza MiG Bogatyni
                                                                                                                                                           nr SA.0053.7.44.2019 z dnia 15.05.2019 r.

WYKAZ
na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 )
podaje się do publicznej wiadomości, że została wyznaczona do dzierżawy następująca nieruchomość:

 

 

 

 

l.p

położenie nieruchomości oznaczenie geodezyjne  

nr KW

powierzchnia działki w ha przeznaczenie nieruchomości forma przekazania powierzchnia dzierżawy w m² miesięczna stawka łącznie z 23% VAT forma zapłaty i termin opłat
     
 

1.

 

 

Bogatynia

ul. Pocztowa

 

8/21

 

3

 

Bogatynia II

 

JG1Z/00049935/9

 

1.4518

 

cele handlowe

 

 

dzierżawa na okres do                 3 lat.

 

 

20

 

136,28

czynsz płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca

 

 

Składanie wniosków na podstawie art. 35 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz.U.2018, poz. 2204) upływa w terminie 21 dni od dnia wywieszeniu wykazu.

                  

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Pocztowa, Bogatynia

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Maj, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

ID Ogłoszenia:

11562