Wyszukiwarka:
Górska
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń

w dniach:  od 05.04.2019 r. do 26.04.2019 r.

załącznik Nr 1

do decyzji Nr SA.0053.2.27.2019 Burmistrza

Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 25 marca 2019 r.

W Y K A Z

nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tekst jednolity z 2018 r., poz.2204 z późn. zm.)  podaje się do publicznej wiadomości, że wyznaczone zostały do dzierżawy na cele rolne następujące nieruchomość:
Lp. Położenie nieruchomości Oznaczenie geodezyjne Numer księgi wieczystej Pow. działki ogółem w ha Pow. działki do dzierżawy w ha Przeznaczenie nieruchomości (rodzaj użytków) Forma przekazania Roczny czynsz dzierżawy
w dt pszenicy
Forma zapłaty
i termin opłat
Dz. AM Obr.
1 Górska 102/5 1 0010
Jasna Góra
JG1Z/00050032/9 0,1629 0,1629 PsIV- 0,1629 ha dzierżawa na okres do 3 lat 6,00 jednorazowo do 31 marca każdego roku
2 Górska 102/6 1 0010
Jasna Góra
JG1Z/00050032/9 0,1333 0,1333 PsIV- 0,1333 ha
OGÓŁEM 0,2962 0,2962 PsIV- 0,2962 ha 6,00
 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2018 r. poz. 2204  z późn. zm.) upływa w terminie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bogatynia

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Kwiecień, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

ID Ogłoszenia:

11054