Wyszukiwarka:
Gródek ul. Południowa 4, gmina Gródek
titleName

Gródek ul. Południowa 4, gmina Gródek

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Gródek ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 wraz z udziałem 7520/92260 w dz. nr 2147 o pow. 0,1459 ha i częściach wspólnych, położonego w obrębie gruntów Gródek ul. Południowa 4, gmina Gródek, będącego w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej nr Kw BI1B/00089545/7.

Lokal o pow. użytkowej 72,40 m ² plus piwnica o pow. 2,8 m² wraz z udziałem 7520/92260 w częściach wspólnych i gruncie dz. nr geod. 2147 o pow. 0,1459 ha, nr Kw BI1B/0089545/7. Lokal położony w budynku 16-sto rodzinnym, oddanym do użytku w 1986 r., wykonanym z wielkiej płyty, budynek posiada cztery kondygnacje (III pietra). Lokal składa się z 4 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc, znajduje się na II piętrze w szczytowej części budynku, posiada dwustronna wystawę – zachód podwórko i wschód ulica. Mieszkanie posiada balkon od strony podwórka, wyposażone w instalację elektryczną, telefoniczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o. (grzejniki naścienne żeliwne). Instalacje stare, niewymieniane. Standard wykończenia lichy, zużyty, lokal wymaga kapitalnego remontu.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Urzędu po uprzednim kontakcie.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a w y w o ł a w c z a 50 300,00 zł wadium 6 000,00 zł

(zwolnienie z podatku VAT, budynek używany)

Przetarg odbędzie się dnia 23 stycznia 2019 r. o godz. 12°°

w Urzędzie Gminy Gródek w pokoju nr 4 .

(I przetarg 29 czerwca 2018 r. – cena wywoławcza 59 100,00 zł)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 18 stycznia 2019 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Gródek.

Wpłacone wadium ulega:

– przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania aktu notarialnego,

– zaliczeniu na poczt ceny nabycia osobie, która przetarg wygra,

-zwrotowi przelewem na konto osoby, która nie wygrała przetargu, po uprzednim podaniu numeru konta,

-przepadkowi w sytuacji nie uzyskania zgody przez cudzoziemców.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

– oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń

– oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium,

– w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,

– aktualne dane z właściwego rejestru oraz struktury kapitałowej spółki, umowę spółki i aktualną listę wspólników dla osób prawnych (aktualność potwierdzona w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem).

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy, są zobowiązani przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej i założenia księgi wieczystej. Cena nie obejmuje okazania granic działki w terenie. Zwolnienie z podatku VAT.

Urząd Gminy ustali termin podpisania umowy notarialnej i powiadomi o tym nabywcę. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Bliższe informacje: tel. 85 873 99 44. Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ug.grodek.wrotapodlasia.pl

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Gródek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Grudzień, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Gródek

ID Ogłoszenia:

10165