Wyszukiwarka:
I N F O R M A C J A
titleName

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204  z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  29 listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:

  1. 836/92 o pow. 4.3100 ha,
  2. 561/2 o pow. 0.4200 ha,
  3. 563/3 o pow. 7.2286 ha,
  4. 560 o pow. 6.7196 ha,

wraz z zabudowaniami: pomieszczeniem gospodarczym (dyżurka) o pow. 19 m2 i budynku stacji pomp o pow. 23 m2 . W/w nieruchomości objęte są Księgą Wieczystą nr KR1E/00024296/9 położone są w Chełmku w rejonie ul. Przemysłowej.

 

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 6 września 2019 roku do dnia 27 września 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek,  ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-00 lub 10 wew. 31 lub 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Chełmek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

06 Wrzesień, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta Chełmek

ID Ogłoszenia:

12593