Wyszukiwarka:
I N F O R M A C J A
titleName

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia   29 listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

  1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 789/69 o pow. 2.8557 ha obręb Gorzów, położona w Gorzowie przy ul. Sportowej;
  2. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 11/4 o pow. 0.0206 ha, nr 26/14 o pow. 0.0533 ha, nr 26/12 o pow. 0.0127 ha, nr 25/5 o pow. 0.0127 ha, obręb Bobrek, położona w Bobrku przy ul. Starowiejskiej;
  3. Fragment nieruchomości oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 842/275 o pow. 0.0012 ha obręb Chełmek, położona w Chełmku przy ul. Krakowskiej 20/7;
  4. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1777/14 o pow. 0.0060 ha obręb Gorzów, położona w Gorzowie przy ul. Małowy;
  5. Fragment nieruchomości oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1388/9 o pow. 0.4000 ha obręb Gorzów, położona w Gorzowie przy ul. Sportowej;
  6. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 552/0.15 o pow. 1.7850 ha, położona w Gminie Czarnuchowice;
  7. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 409/149 o pow. 10.7839 ha, położona w Gminie Kopciowice.

 

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 10 maja 2019 roku do dnia 31 maja 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek,                        ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-00 lub 10 wew. 31 lub 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Otrzymują:

  1. Adresat.
  2. A/a.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Chełmek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Chełmek

ID Ogłoszenia:

11307