Wyszukiwarka:
I N F O R M A C J A
titleName

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz  w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

 1. nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka 834/94
  o pow. 0.0100 ha
  , położona w obrębie Chełmek, w Chełmku przy ul. Mickiewicza, objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00024296/9 prowadzoną w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
 2. fragment nieruchomości oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka 362/16
  o pow. 0.0207 ha
  , położona w obrębie Bobrek, w Bobrku przy ul. Jarzębinowej, objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00023988/0 prowadzoną w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.

 

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 9 lipca 2018 roku do dnia 30 lipca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek,                        ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego  w Chełmku.

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. A/a.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Chełmek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Maj, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta Chełmek

ID Ogłoszenia:

11308