Wyszukiwarka:
I N F O R M A C J A
titleName

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz   w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

  1. fragment nieruchomości oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka 836/177
    o pow. 0.2775 ha,
    położona w obrębie Chełmek, w Chełmku przy ul. Przemysłowej, objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00041493/5 prowadzoną w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,

 

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 6 lipca 2018 roku do dnia 27 lipca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek,  ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego  w Chełmku.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat.
  2. A/a.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Chełmek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Maj, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta Chełmek

ID Ogłoszenia:

11309