Wyszukiwarka:
I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew
titleName

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

 

I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204, 2348, z 2019r. poz. 270, 492) informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 17.05.2019r. do 6.06.2019r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Zawiadamia się byłych właścicieli nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, którzy zostali pozbawieni prawa własności nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r., bądź ich spadkobierców, iż zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204, 2348,
z 2019r. poz. 270, 492) przysługuje im pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego pod warunkiem złożenia przez nich wniosku  w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

 

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, pok. Nr 2a, tel. 48 6103089  wew. 116.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Skaryszew

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Skaryszew

ID Ogłoszenia:

11341