Wyszukiwarka:
I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew
titleName

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

 

I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204, 2348, z 2019r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589), informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 2.10.2019r. do 22.10.2019r., wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Skaryszew, dla których udział w wysokości 1/3 nieruchomości przeznaczony jest do zbycia w drodze darowizny, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzkówku Starym.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie, przy ul. J. Słowackiego 6 –  został podany do publicznej wiadomości w dniach od 2.10.2019r. do 22.10.2019r. wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Skaryszew, dla których udział w wysokości 1/3 nieruchomości przeznaczony jest do zbycia w drodze darowizny, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzkówku Starym.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204, 2348, z 2019r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589), mogą składać stosowne wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. J. Słowackiego 6, na okres 21 dni tj. od dnia 2.10.2019r. do dnia 22.10.2019r., a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew (bip.skaryszew.pl) i podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu.

 

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, pok. Nr 2a, tel. 48 6103089  wew. 116.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Skaryszew

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

01 Październik, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Skaryszew

ID Ogłoszenia:

12806