Wyszukiwarka:
I n f o r m a c j a o odwołaniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
titleName

I n f o r m a c j a o odwołaniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

 

I n f o r m a c j a

o odwołaniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

 

Stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 2204, poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, poz. 492)

i n f o r m u j ę, że odwołałem drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezbudowanych nieruchomości Nr 8342 o powierzchni 0,0941 ha, położonej w rejonie ul. Jana Łupińskiego w Mińsku Mazowieckim, stanowiącej zgodnie z Księgą Wieczystą Nr SI1M/00039778/1 własność Miasta Mińsk Mazowiecki, ogłoszony na dzień 23 kwietnia 2019 r. na godz. 10ºº.

Powodem odwołania przetargu jest konieczność ustanowienia służebności przesyłu w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Niniejszą informację podano do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Mińsk Mazowiecki

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

23 Kwiecień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urzad Miasta Mińsk Mazowiecki

ID Ogłoszenia:

11189