Wyszukiwarka:
I N F O R M A C J A O W Y W I E S Z E N I U W Y K A Z U
titleName

I N F O R M A C J A O W Y W I E S Z E N I U W Y K A Z U

I N F O R M A C J A

O W Y W I E S Z E N I U W Y K A Z U

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość lokalową, lokal mieszkalny oznaczony nr 18, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bocznej 1, stanowiący własność Gminy Chełmek o pow. użytkowej 50,01 m2.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 14 stycznia 2021 roku do dnia 4 lutego 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, ponadto informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, a także na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP.

Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 5 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0 33 844-90-00 lub 10 wew. 31 lub 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Chełmek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

12 Styczeń, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta w Chełmku

ID Ogłoszenia:

18300