Wyszukiwarka:
I N F O R M A C J A O W Y W I E S Z E N I U W Y K A Z U
titleName

I N F O R M A C J A O W Y W I E S Z E N I U W Y K A Z U

 

I N F O R M A C J A

O W Y W I E S Z E N I U W Y K A Z U

 

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, jako działki nr:

  1. 1966 o pow. 0.0072 ha obręb Gorzów, ul. Lipowa w Gorzowie, objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00065312/7 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
  2. 1158/110 o pow. 0.0051 ha obręb Gorzów, ul. Granicza w Gorzowie, objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00040155/7 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 03 lipca 2019 roku do dnia 24 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, ponadto informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, a także na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP.

Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku,
ul. Krakowska 11 pok. nr 5 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0 33 844-90-00 lub 10 wew. 31 lub 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Chełmek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Chełmek

ID Ogłoszenia:

11897