Wyszukiwarka:
I N F O R M A C J A O  W Y W I E S Z E N I U  W Y K A Z U
titleName

I N F O R M A C J A O  W Y W I E S Z E N I U  W Y K A Z U

I N F O R M A C J A

O  W Y W I E S Z E N I U  W Y K A Z U

 

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość lokalową, lokal mieszkalny oznaczony jako nr 7 położony w Chełmku przy ul. Generała Andersa 5, stanowiący własność Gminy Chełmek                      o pow. użytkowej 38,88 m2.

 

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 08 października 2019 roku do dnia 29 października 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, ponadto informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, a także na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP.

Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 5 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0 33 844-90-00 lub 10 wew. 31 lub 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Chełmek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Październik, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Chełmek

ID Ogłoszenia:

12853