Wyszukiwarka:
I N F O R M A C J A o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
titleName

I N F O R M A C J A o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

I N F O R M A C J A

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach, przy ul. Sikorskiego 24 zostanie wywieszony na 21 dni tj. od 28.12.2018 r.
do 17.01.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący działkę nr 1041/4, położoną przy ul. Dolnej 5 w Łapach.

Bliższe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Referacie Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51
w. 301 i 302.

Łapy, 28.12.2018 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Łapy

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

28 Grudzień, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Łapy

ID Ogłoszenia:

10226