Wyszukiwarka:
I N F O R M A C J A  O   ZAMIESZCZENIU   WYKAZU
titleName

I N F O R M A C J A  O   ZAMIESZCZENIU   WYKAZU

                                                                          Brwinów, dnia 2 września 2019 r.

I N F O R M A C J A

 O   ZAMIESZCZENIU   WYKAZU

W Y K A Z

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży będzie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 26 o powierzchni użytkowej 35,80 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 2,80 m2, usytuowane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym w Brwinowie przy ulicy Wspólnej 6, ujawnione w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie księdze wieczystej WA1P/00129544/2.

Cena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wraz z przynależną piwnicą wynosi – 230 000 złotych brutto

(słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych)

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów                             i usług VAT obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Na dzień publikacji wykazu sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

 

Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku wielorodzinnego położonego w Brwinowie przy ulicy Wspólnej 6. Budynek w którym usytuowany jest lokal położony jest na działce ewidencyjnej numer 15/4 z obrębu 0015 miasto Brwinów, której współwłaścicielem jest Własnościowa Spółdzielnia „Maryninek II” w Brwinowie łącznie z właścicielami wyodrębnionych lokali, uregulowanej w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie księdze wieczystej WA1P/00097538/3.

Lokal mieszkalny jest nieużytkowany. Wymaga (wg. potrzeb) prac remontowych.

Składa się z pokoju o powierzchni 23,1 m2 , kuchni o powierzchni 4,5 m2, łazienki o powierzchni 4,2 m2, przedpokoju o powierzchni 4,0 m2 oraz usytuowanej w podziemiu przynależnej piwnicy o powierzchni 2,8 m2. Posiada balkon. Instalacje: elektroenergetyczną, wodno – kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, domofonową oraz telewizyjną.

 

 

 

Opis lokalu – drzwi wejściowe wygłuszone, w przedpokoju i w kuchni na podłodze terakota, w kuchni okno wychodzące na południe, w łazience podłoga wykończona terakotą, ściany w ¾ glazurą, armatura łazienkowa, w pokoju panele na podłodze, okna od strony ulicy i od południa (okno południowe z drzwiami balkonowymi wychodzącymi na balkon),ściany malowane farbą.

 

Wysokość opłat czynszowych wynosi 323,03 złote (trzysta dwadzieścia trzy złote 03/100) i obejmuje następujące składniki: eksploatacja, fundusz remontowy, centralne ogrzewanie, domofon, konserwacja tv. Ponadto obowiązuje opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 16 złotych od osoby miesięcznie. Opłaty czynszowe powinny wnoszone w terminie do końca miesiąca, którego dotyczą, na rachunek bankowy.

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego będzie przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do wiadomości publicznej w odrębnym ogłoszeniu.

Termin składania wniosków przez osoby, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu prawa do lokalu mieszkalnego, upływa w dniu 16 października 2019 roku. Wnioski o nabycie ww. trybie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, przy ul. Grodziskiej 12, w Biurze Obsługi Interesantów, w dniach od poniedziałku do piątku i w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje o lokalu mieszkalnym można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, przy ul. Grodziskiej 12 w pokoju 209 lub telefonicznie po numerem (22) 738 26 94.

Obejrzenie lokalu mieszkalnego będzie możliwe w dniach: 20 września 2019 roku oraz 11 października 2019 roku, w godzinach 9.00 – 11.00.

 

Niniejszy wykaz został w dniach 4 września 2019 roku – 25 września 2019 roku opublikowany na stronach internetowych: www.brwinow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brwinów – www.bip.brwinow.pl i wywieszony na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów.

 

Informację o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowano w dzienniku internetowym Infopublikator.pl – www.infopublikator.pl, w dniu 4 września 2019 roku.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Brwinów

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Brwinów

ID Ogłoszenia:

12552