Wyszukiwarka:
I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki Żeliszów
titleName

I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki Żeliszów

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC

OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 

działki położonej w obrębie Żeliszów,
wpisanej do księgi wieczystej nr JG1B/00015134/6

 

Nr działki Pow.
(ha)
Zabudowa

(opis)

Cena wywoławcza (zł) Wadium (zł)

262/2

 

0,06

 

 

 

Działka zabudowana – budynkiem wolnostojącym:

pow. użytkowa 382 m2

pow. całkowita 406 m2

ilość kondygnacji – 2

działka zabudowane   – 180.000,00

działka niezabudowana  – 9.300,00
+ 23 % VAT

 

razem – 189.300,00
+ 23% VAT
od części niezabudowanej

19.000,00

 


264
0,04  

Działka niezabudowana

 

Oznaczenie nieruchomości:

Przeznaczony do sprzedaży budynek użytkowy, położony w obrębie Żeliszów. Budynek który znajduje się na działce nr 262/2 wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej przed 1945 r., dwukondygnacyjny, z podpiwniczeniem częściowym, posadowiony przy głównej drodze przebiegającej przez wieś. Konstrukcja: typowa, murowana z cegły ceramicznej i kamienia łamanego. Ściany działowe: murowane z cegły ceramicznej. Stropy: drewniane, w części sklepienia łukowe. Schody: betonowe, na poddaszu drewniane. Dach: wielospadowy o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna, zakładkowa. Stolarka okienna: okna drewniane zespolone. Stolarka drzwiowa: drewniana, typowa, płycinowa. Podłogi i posadzki: w pomieszczeniach „mokrych” płytki ceramiczne, w salach wykładzina PCV na deskach, klepka parkietowa. Okładziny wewnętrzne: tynk cementowo wapienny, w pomieszczeniach „mokrych” płytki ceramiczne. Elewacja: tynk cementowo wapienny. Ogrzewanie: CO zasilane piecem na paliwo stałe (grzejniki żeliwne). Instalacje: energetyczna, wodno-kanalizacyjna, CO. Stopień zużycia technicznego budynku – wysoki. Pokrycie dachowe nieszczelne z ubytkami, na poddaszu liczne zawilgocenia. Stolarka okienna i drzwiowa stara, nieszczelna i wypaczona. Obiekt znacznie zawilgocony o niskiej termoizolacyjności. Obróbki blacharskie skorodowane. Cześć elementów wykończenia wnętrz wymaga odnowienia lub wymiany. Tynki nierówne, odspojone od podłoża.  Inne: obiekt od dłuższego okresu nie był eksploatowany. Zgodnie z ekspertyzą z dnia 10.06.2014 r. w tynkach znajduje się znaczna ilość związku o nazwie Xylamit.

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi – Żeliszów – Uchwała Rady Gminy
w Bolesławcu nr XI/93/16 z dnia 24 lutego 2016 r., działki nr 262/2 i nr 264, obręb Żeliszów, obejmują następujące zapisy: – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren zabudowy usługowej (symbol planu 5 MNU).

 Przetarg odbędzie się w dniu 5 lipca 2019 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu Teatralna 1a (pok. nr 8)

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział Bolesławiec nr konta 92 8392 0004 2600 2017 2000 0040 w terminie do 1 lipca 2019 r.
(za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy)

 Dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem.

Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
pok. nr 7 tel. 75732 32 21 do 23 wew. 116

 Nieruchomość zostaje przyjęta w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Bolesławiec za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia

w miejscu i w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy przez organizatora przetargu,

Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

 

 

                                                                                                      ZASTĘPCA WÓJTA
                                                                                                                                         /-/

                                                                                                                                      mgr inż. Roman Jaworski  

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla zbioru ”Obrót mieniem Gminy Bolesławiec – Sprzedaż gruntów”

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. informuję,że

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą
  w Bolesławcu ul.Teatralna 1A reprezentowana przez Wójta Gminy,
 • kontakt z inspektorem ochrony danych (Urząd Gminy Bolesławiec, ul.Teatralna 1A, 59-700 Bolesławiec, telefon 075 732 32 21, kom. 605 255 789, e-mail urzadgminy@gminaboleslawiec.pl),
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

– art. 30  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017r.,poz.1875 ze zm).

– art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospoodarce  nieruchomościami  (Dz. U.
z 2018r. poz.121 ze zm).

 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres – wieczyście.
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie  nierozpatrzenie sprawy. 
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Żeliszów

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bolesławiec

ID Ogłoszenia:

11626