Wyszukiwarka:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych w miejscowościach: Charzykowy, Kłodawa, Sławęcin
titleName

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych w miejscowościach: Charzykowy, Kłodawa, Sławęcin

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204) oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490),

Wójt Gminy Chojnice ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek niezabudowanych w miejscowościach: Charzykowy, Kłodawa, Sławęcin

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej

Położenie działki

Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu

237

1.945

389.000

38.900

SL1C/00025349/3 Charzykowy

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona w granicach obszaru możliwego, docelowego zainwestowania

28.05.2020.

godz. 10.00

296/15

380

38.000

3.800

SL1C/00025808/9

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

28.05.2020.

godz. 11.00

258/1

1.973

90.000

9.000

SL1C/00035562/5 Kłodawa

Wydana decyzja na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego

28.05.2020.

godz. 12.00

279

2.500

22.500

2.250

SL1C/00022452/7 Sławęcin

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona poza granicami obszaru możliwego, docelowego zainwestowania

28.05.2020.

godz. 13.00

Ceny wywoławcze działek nr: 237, 296/15, 258/1 są cenami netto, do kwoty wylicytowanej w trakcie przetargu sprzedający doliczy podatek VAT w stawce 23 %.

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek zabudowanych w miejscowościach: Charzykowy, Nieżychowice

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej

Położenie działki

Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu

747

252

171.000

17.100

SL1C/00015371/3 Charzykowy

ul. Astrów

Działka zabudowana

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona w granicach obszaru możliwego, docelowego zainwestowania

29.05.2020.

godz. 11.00

171/67

85

88.000

8.800

SL1C/00022071/2 Nieżychowice

Działka zabudowana

Teren usług rzemiosła

29.05.2020.

godz. 12.00

171/68

228

Ceny wywoławcze działek nr: 747, 171/67, 171/68 są cenami netto, do kwoty wylicytowanej w trakcie przetargu sprzedający doliczy podatek VAT w stawce 23 %.

Działki nr: 171/67, 171/68 sprzedawane będą jako kompleks, bez możliwości zbycia oddzielnie.

Działki nr: 171/67, 171/68 nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Nieruchomości są wolne od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chojnicach (3 piętro).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Chojnice nr 97 8162 0003 0000 1515 2000 0060 w terminie do dnia 21.05.2020 r.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w ustalonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na konto Gminy Chojnice nr 13 8162 0003 0000 1515 2000 0020.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Bliższe informacje na temat nieruchomości objętej przetargiem można uzyskać w pokoju nr 105 Urzędu Gminy w Chojnicach lub pod nr tel. (052) 3972129 wewn. 328.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Chojnice

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urzad Gminy Chojnice

ID Ogłoszenia:

15186