Wyszukiwarka:
I PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO
titleName

I PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO

           

WÓJT  GMINY ZBLEWO

NA PODSTAWIE UCHWAŁY  RADY GMINY ZBLEWO Nr VII/83/2019,  z dnia 27.06.2019 r.        

OGŁASZA I PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO

Lp. Opis

Nieruchomości

Nr działki      

Numer Księgi

Wieczystej

Położenie Powierzchnia

 łączna w hektarach

Cena

wywoławcza

nieruchomości

w złotych

Wadium/

Minimalne postąpienie w złotych

1.

 

136/13 GD1A/00030301/6 Zblewo      
2. 136/16 GD1A/00030301/6    Zblewo     34000,00/

3400,00

3.

 

136/17 GD1A/00042540/0    Zblewo 0,9432 ha 340000,00  
4.

 

136/20 GD1A/00042540/0    Zblewo      
5.

 

131/9 GD1A/00030301/6    Zblewo      

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

Nieruchomości położone są przy ulicy Chojnickiej w Zblewie.

Dla w/w nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr XLIV/391/2014 z dnia 10 listopada 2014 r. ogłoszoną w dzienniku województwa pomorskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. poz. 4510.

Przetarg odbędzie się  01 października 2019 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Zblewo, sala konferencyjna .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium.

Wadium płatne jest  na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Skórczu Oddział w Zblewie nr r-ku  28834200094000010120000003 w terminie do dnia 27 września 2019 r.

Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu organizator przetargu obowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zblewie pokój nr 17 lub pod nr telefonu  58 5884381.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zblewo

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

30 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Zblewo

ID Ogłoszenia:

12531