Wyszukiwarka:
I PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO
titleName

I PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO

 

WÓJT  GMINY ZBLEWO

NA PODSTAWIE UCHWAŁY  RADY GMINY ZBLEWO NR XXVI/247/2009

z dnia 28 maja 2009 r.

OGŁASZA I PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY NA

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO

 

Lp. Opis

Nieruchomości

Nr działki      

Numer Księgi

Wieczystej

Położenie Powierzchnia

 

Cena

wywoławcza

nieruchomości

w złotych

Wadium/

Minimalne postąpienie

w złotych

1 Działka nr 25/8 GD1A/00025387/4  Jezierce 0,19 ha 22000,00 2200,00 /

   300,00

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Na w/w działkę Gmina Zblewo nie posiada miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego. Na  podstawie decyzji o warunkach zabudowy można będzie uzyskać możliwość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Przetarg odbędzie się 28 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Zblewo pokój nr 17 .

Wadium płatne jest na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Skórczu Oddział w Zblewie nr r-ku  28834200094000010120000003    w terminie do dnia 24 maja 2019 r.

Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu organizator przetargu obowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zblewie pokój nr 17 lub pod nr telefonu  58 5884381 .

Zblewo 2019-04-23

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zblewo

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

23 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Zblewo

ID Ogłoszenia:

11184