Wyszukiwarka:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy
titleName

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY NIECHLÓW
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY

I
1. Położenie – obręb wsi Wroniniec
2. Nr działki wg ewidencji gruntów – 28/5
3. Powierzchnia działki – 1000m2 – niezabudowana
4. Księga wieczysta – Sad Rejonowy w Głogowie Wydział Ksiąg Wieczystych – LE1G/00076833/2
5. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń
6. Przeznaczenie w MPZP – przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa
7. Cena wywoławcza – 21 210,00zł+ VAT od ceny osiągniętej w wyniku przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2019r. i rozpocznie się o godz. 9:00, w siedzibie UG Niechlów, ul. Głogowska 31.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Gminy Niechlów BS Wschowa O/Niechlów 33 8669 0001 0070 9899 2000 0006 najpóźniej do dnia 4 października 2019r. i w tym dniu powinny ono wpłynąć na wskazane konto.
Uczestnikowi, który przetarg wygra, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a jeżeli odstąpi od zawarcia umowy notarialnej przepada w całości.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje na temat przetargu: UG Niechlów, pokój nr 12, tel: 65/5443247

II

1. Położenie – obręb wsi Wroniniec
2. Nr działki wg ewidencji gruntów – 28/6
3. Powierzchnia działki – 1000m2 – niezabudowana
4. Księga wieczysta – Sad Rejonowy w Głogowie Wydział Ksiąg Wieczystych – LE1G/00076833/2
5. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń
6. Przeznaczenie w MPZP – przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa
7. Cena wywoławcza – 21 210,00zł+ VAT od ceny osiągniętej w wyniku przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2019r. i rozpocznie się o godz. 9:30, w siedzibie UG Niechlów, ul. Głogowska 31.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Gminy Niechlów BS Wschowa O/Niechlów 33 8669 0001 0070 9899 2000 0006 najpóźniej do dnia 4 października 2019r. i w tym dniu powinny ono wpłynąć na wskazane konto.
Uczestnikowi, który przetarg wygra, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a jeżeli odstąpi od zawarcia umowy notarialnej przepada w całości.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje na temat przetargu: UG Niechlów, pokój nr 12, tel: 65/5443247

III

1. Położenie – obręb wsi Wroniniec
2. Nr działki wg ewidencji gruntów – 28/8
3. Powierzchnia działki – 1234m2 – niezabudowana
4. Księga wieczysta – Sad Rejonowy w Głogowie Wydział Ksiąg Wieczystych – LE1G/00076833/2
5. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń
6. Przeznaczenie w MPZP – przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa
7. Cena wywoławcza – 23 451,00zł+ VAT od ceny osiągniętej w wyniku przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2019r. i rozpocznie się o godz. 10:00, w siedzibie UG Niechlów, ul. Głogowska 31.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Gminy Niechlów BS Wschowa O/Niechlów 33 8669 0001 0070 9899 2000 0006 najpóźniej do dnia 4 października 2019r. i w tym dniu powinny ono wpłynąć na wskazane konto.
Uczestnikowi, który przetarg wygra, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a jeżeli odstąpi od zawarcia umowy notarialnej przepada w całości.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje na temat przetargu: UG Niechlów, pokój nr 12, tel: 65/5443247

Niechlów, 2019-09-04

Wójt Gminy Niechlów

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wroniniec, Niechlów

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Niechlów

ID Ogłoszenia:

12558